فروش خدمات رفاهی در اتوبان تهران تبریز

فروش خدمات رفاهی در اتوبان تهران تبریز
دارای چهار سکو بنزین و یک سکو نفت و گاز
۳۰۰ متر رستوران
ده باب تجاری
نماز خانه سرویس بهداشتی
۲۵۰۰۰ متر زمین
درآمد ماهانه تا ۸۰ میلیون تومان
فرصت استثنایی در سرمایه گذاری
قیمت ۳۰ میلیارد

اعتبار دو ماه از تاریخ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۹

 

بنزینو مرجع خرید و فروش پمپ بنزین