فروش پمپ بنزین در استان مرکزی

فروش پمپ بنزین سه منظوره در استان مرکزی
۱۲۰۰ متر زمین
سه سکو بنزین ،یک سکو نفت وگاز و دو سکو cng
درآمد ماهانه ۱۶۰ میلیون
فرصت استثنایی در سرمایه گذاری
قیمت ۲۵ میلیارد تومان

اعتبار آگهی از تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تا دوماه