gas-station-salegas-station-sale

فروش پمپ بنزین

جایگاه دو منظوره بنزین و گازوئیل

در پرترددترین جاده توریستی کشور

۳۶۰۰ متر مربع زمین

چهار سکو بنزین یک سکوی گازوئیل

درآمد ماهانه ۲۳۰ میلیون تومان

دارای زمین خالی برای ایجاد خدمات رفاهی

فرصت استثنایی در سرمایه گذاری

قیمت 75 میلیارد تومان

 

تاریخ درج آگهی : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

اعتبار تا دو ماه