نوشته‌ها

فرمان دو نرخی شدن بنزین دست کیست؟

ایسنا به نقل از یک عضو کمیسیون انرژی نوشت:اجرای قانون در اختیار دولت است و دولت هم مخالف آن است لذا دولت می‌تواند نسبت به دو نرخی یا تک‌نرخی بودن تصمیم گیری کند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت مخالف دو نرخی شدن است گفت: با توجه به اینکه اجرای قانون در اختیار دولت است و دولت هم مخالف آن است لذا دولت می‌تواند نسبت به دو نرخی یا تک‌نرخی بودن تصمیم گیری کند.

محمد سعید انصاری  در ارزیابی خود از دو نرخی شدن بنزین بر اساس قانون بودجه گفت: در جلسه کمیسیون انرژی مصوب کردیم که فقط کارت سوخت باقی بماند بیشتر، کمتر و چند نرخی شدن اصلا نه هدفمان بود و نه تصویب کردیم.

وی افزود: بعد از مصوبه کمیسیون، در تلفیق هم خوشبختانه مشکلی وجود نداشت تا این که در صحن علنی مجلس یکی از نمایندگان پیشنهادی را مطرح کرد که براساس آن قیمت بنزین چند نرخی می‌شد اما نهایتا مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی اشکال اولیه تا حدود زیادی برطرف شد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد: دولت مخالف دو نرخی شدن است و در قانون هم گفته است دولت می‌تواند دو نرخی کند می‌تواند هم این کار را انجام ندهد. بنابراین اجرای این قانون در اختیار دولت است.

انصاری تصریح کرد:‌ دولت هم با توجه به مشکلات مردم و مسائل جانبی یا وجود زمینه‌ای فساد هیچ وقت حاضر نیست این مشکلات زیاد شود و با توجه به اینکه دولت مخالف دو نرخی شدن است دو نرخی نخواهد شد.

نماینده مردم آبادان در مجلس در پایان ابراز کرد: این مصوبه نباید تصویب می‌شد و همان روال تک نرخی باقی می‌ماند، اما مردم هم نباید نگران باشند فکر می‌کنم دولت به سمت دو نرخی شدن نرود.